Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-26T17:23:25+01:00
Już jak tytuł wskazuje, że mamy do czynienia z testamentem.Testament to dokument, w którym człowioek wyraża swoją wolę co do podziału majątku, ktłóry popzostawia po śmierci.
,,Jaki majątek pozostawia Słowacki?.Nie pieniądze i nie budynki.Jest to testament poetycki -Rozdziela wzbiór myśli, uczuc i twórczego dorobku poety.Komu autor pozostawia ten dorobek?Otóż utwór ma swoich adresatów, mimo że sam Słowacki nie pozzostawił prawdziwgo dziedzica nazwiska ni lutniSpatkobiercami poety jest garsta przyjaciół i przyszłe pokolenia, ktłóre przejmą poezję wiersza-czyli my.Jak kto w testamentach bywa, autor wpisuje w nie także kilka słów o sobie i pare słów wyjasnienia w nurtujących go kwestiach, oraz nakazy, które pragnie, by wypełnili potomni.,,O sobie,,-Mówi Słowacki z goryczą.Nie zaznał zrozumienia, lecz nie pragnie p[ochwał, laurów ani oklasków tego świata.Widzi siebie jako sternika na walczącym okręcie, spatkobiercę świetnej przeszłości ojczyzny.,,Co wyjaźnia?,,iż zawsze p[ragnął dobra ojczyzny i dlA NIEJ styrał młode lata.Ze ogromnie ceni przyjaźń tych, którzy go rozumieli i docenili, że zgodził się spełniać swoją rolę wieszca bez poklasku i sławy.,, I wreszczie, cóż nakazuje poeta w swoim testamencie?,,Oto najsilniejsze przesłanie ,,Spalić serce w aloesie,, I oddać matce -to w sprawioe prywatnej.Zaś w kwesti ogólnej zobowiązuje swych przyjaciów do dalszej walki, do tego, by staneli na czele narodu, a wrazie potrzeby oddali swoje życie, byli ,,kamieniami rzucanymi na szaniec,,.I jeszcze zadanie dla poezji, która pozostanie- jest fatalną siłą , nie umże wraz z nim, bedzie gnieść i uwierać duszę, będzie zmuszać do dzioalania- ma wielką moc,, ,,przerobi zwykłych zjadaczy chleba w aniołów,,-czyli ludzi przeciętnych w bojowników ideę.Podsumowując te liryczne wyznanie poeyt, zauważmy że zawieraz kilka ważnych motywów :,
,,koncepcę poezji,która łączy horacjańskie ,,Non omnis morias,, (nie czystek umrę)Z ideą koncepcji tyrtejskiej.
-portret samotnego bohatera romantycznego , który prywatne życie poświęcił sprawą narodu
- motyw walki o wolność kraju-nawet wbrew racjonalnym warunkom nawe, gdy będzie ona wymagała , by oddac swoje życie.Tu warta uwagi jest charakterystyczna alegoria-porównanie ojczyzny do walczącego i tonącego okrętu.
25 1 25