Odpowiedzi

2009-10-03T16:44:04+02:00
Uznawanie tylko niektórych sakramentów, zazwyczaj Chrztu i Komunii św.
- Komunię wystarczy przyjmować raz na trzy miesiące (kalwinizm)
- Nieuznawanie prymatu papieża
- Sobór jest wyższy niż papież
- Kościoły lokalne mogą zmieniać swoje obrzędy
- Prymat władzy świeckiej nad religijną (luteranizm, anglikanizm)
- Biblia może być interpretowana przez każdego
- W Biblii uznaje się jedynie dosłowny sens
- Eucharystia jest jedynie pamiątką, a nie odnowieniem ofiary krzyża
- Nie istnieje transsubstancjacja, lecz Ciało i Krew są obecne w chlebie i winie (konsubstancjacja)
- Odrzucenie ślubów zakonnych; posłuszeństwo jedynie wobec najwyższego zwierzchnika
- Surowa asceza i oszczędzanie (purytanizm w anglikanizmie)
- Sobory nie są nieomylne
- Czyśćca nie ma
- Niedopuszczalny jest kult relikwii, obrazów, odpusty
- Nie ma celibatu
- Można wyświęcać kobiety na kapłanów i biskupów (anglikanizm)
- Uznaje się rozwody (baptyści)
- Nie jest uznawane Niepokalane Poczęcie, ani kult maryjny
- Chrzest mogą przyjmować jedynie dorośli (anabaptyści)
- Nie uznaje się świątyń, obrazów, ołtarzy (anabaptyści)
- Doskonałym ludziom władza świecka nie jest potrzebna (anabaptyści)
- Kara śmierci i dożywotniego więzienia są niedopuszczalne (anabaptyści)
- Nieufność do cywilizacji, odcięcie od świata (mennonici, kwakrzy, amishowie)


Miałam tez takie zadanie i to napisałam..ale to są tylko różnice i nie wiem czy to jest dobrze.;)
4 4 4
2009-10-03T16:55:03+02:00
- Uznawanie tylko niektórych sakramentów, zazwyczaj Chrztu i Komunii św.
- Nieuznawanie prymatu papieża
- Sobór jest wyższy niż papież
- Prymat władzy świeckiej nad religijną
- Nie istnieje transsubstancjacja, lecz Ciało i Krew są obecne w chlebie i winie (konsubstancjacja)
- Nie ma celibatu
- Niedopuszczalny jest kult relikwii, obrazów, odpusty
- Można wyświęcać kobiety na kapłanów i biskupów
1 5 1
2009-10-03T17:09:20+02:00
Podobieństwa:
- katolicyzm i anglikanizm to religie chrześcijańskie

Różnice:
- anglikanizm to wyznanie protestanckie powstałe na wskutek reformacji w XVI wieku, a katolicyzm to religia zapoczątkowana już w I wieku - w okresie działalności Chrystusa
- w anglikanizmie głową Kościoła jest władca państwa, a w katolicyzmie papież
- w anglikanizmie nie funkcjonuje celibat
3 3 3