Odpowiedzi

2010-01-26T15:31:50+01:00
Korzyści geograficzne:
- dostęp do morza (w tym wypadku bałtyckiego)
- zróżnicowane ukształtowanie terenu (tu: niziny, wyżyny, góry)
- położenie w strefie lasów liściastych, iglastych i mieszanych
- położenie w dorzeczach dużych rzek (Wisły i Odry)

Korzyści geopolityczne:
- położenie w pobliżu wschodniej granicy UE
- położenie wśród państw należących do tych samych ugrupowań politycznych i gospodarczych (np. CEFTA, Trójkąt WAjmarski, Rada Państw Nadbałtyckich)
- położenie na granicy religii katolickiej, prawosłwanej i protestanckiej
- położenie na granicy alfabetu łacińskiego i cyrylicy

Jedną z możliwości czerpania korzyści z położenia Polski jest tranzyt gazu z bogatych złóż rosyjskich (półwysep Jamał) do Europy Zachodniej.
6 3 6
2010-01-26T19:20:12+01:00
Mamy naturalne granice, od północy Bałtyk od południa karpaty i sudety od zachodu rzekji odra i nysa łużycka od wschodu dominuje sztuczna z yjatkiem czesci na rzece bug.
Różnica czasu miedzy wschodnim a zachodnim krancem polski, roznica dlugosci trwania dnia i nocy miedzy północa a poludniem.
3 2 3