Jednomiany i sumy algebraiczne :

zad:
Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego !
a) połowę liczby 3xdo potęgi2 + y
b) liczbę dwucyfrową , której cyfra dziesiątek jest a, a cyfrą jedności jest b
c) liczbę, która jest średnią arytmetyczną liczb a,b i c
d) iloczyn dwóch kolejnych liczb naturalnych następujących po liczbie naturalnej n.

3

Odpowiedzi

2010-01-26T15:25:09+01:00
A) 3/2 ²+y
b) 10a+b
c)a+b+c/2
d) n, n1, n2
2010-01-26T15:25:53+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A)
0,5[ (3x)² + y]
nie jestem pewien, bo trudno się zorientować o jaka liczbę
chodzi
albo 0,5 (3x)² + y
lub
0,5*3*x² + y
b)
10a + b
c)
[a+b +c] / 3
d)
(n+1)*(n +2)
2010-01-26T15:27:12+01:00
A) (0,5 * 3x)²+y
b)10a + b
c)(a+b+c) : 3
d)(n+1)*(n+2)