Jednomiany i sumy algebraiczne :

zad:
Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego !
a) połowę liczby 3xdo potęgi2 + y
b) liczbę dwucyfrową , której cyfra dziesiątek jest a, a cyfrą jedności jest b
c) liczbę, która jest średnią arytmetyczną liczb a,b i c
d) iloczyn dwóch kolejnych liczb naturalnych następujących po liczbie naturalnej n.

3

Odpowiedzi

2010-01-26T15:27:42+01:00
A) (1/2 *3x)²+y
b) ?
c)(a+b+c):3
d)(n+1)+(n+2)

mam nadzieję, że pomogłam...

pozdrawiam.
2010-01-26T15:33:53+01:00
B) Liczba dwucyfrowa której cyfra dziesiątek to a , cyfra jednosci to b

10*a + 1*b jesli nie rozumiesz to wyjasnie na innym przykladzie :
54= 10*5 + 1*4
2010-01-26T16:22:53+01:00
A) (3x/2)²+y
b)10a+b
c)(a+b+c)/3
d)(n+1)(n+2)