W starożytności obszar tego państwa zamieszkiwaly semickie plemiona Amnonitów,Moabitów i Edomitów.Już w czasach Mojżesza znane były ziemie Moab i Edom.
Nobatejczycy uprawiali rolnictwo,pasterstwo i hodowlę.

1) podaj nazwę obecnego państwa w którym leżą ziemie zamieszkiwane przez wymienione w cytacie ludy
2)scharakteryzuj klimat tego kraju
3)podaj pełną nazwę państwa,którego założcielami byli Nabotejczycy
4)opisz życie i gospodarkę kraju utworzonego przez Nabotejczykow

1

Odpowiedzi

2010-01-26T15:31:49+01:00
1)Izrael
2)Obszar Izraela położony jest w strefie klimatów śródziemnomorskich, a południowa część tego państwa należy do strefy zwrotnikowej.
3)niestety w tym ci pomóc nie moge ;(
4)