1. Jezeli y+5=13, to roznica y-5 jest równa?
2. Jezeli liczbę "a" zmniejszymy o 5 to otrzymamy 1/5 tej liczby. Liczba "a" jest równa?
3. Jezeli 2-(2+y)=2-(2-x) to wartość wtrażenia x/y gdy x≠0 jest równa?
4. Jeżeli 3/x=6 i 5/y=15 to wartosc wyrazenia x+y jest równa?
5. Jeżeli 10-x>7 to x nie moze byc równe
a) -5
b)-3
c) 0
d)3
6. Jezeli 3-x<3x+3 to:
a) x>0
b) x=0
c) x<0
d) x>-4
7. Jezeli x+y=4 i x-y=k to x równa sie?
8. Co jest zbiorem rozwiazan ukladu nierownoci?
{2x+1>-3
{½x<1
9. Zbiorem rozwiazan nierównosci 0<x-1≤3 jest przedział?


rozwiazania do zadan:
1. odp. 3
2. odp. 6 ¼
3. odp. -1
4. odp. ⅚
5. odp. 3
6. odp. x>3
7. odp. 2+½k
8. odp. (-2;2)
9. odp. (1;4>

proszę o obliczenia. z gory dziękuje

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-03T22:49:18+02:00
1.) y+5=13
y = 13 - 5
y = 8
y - 5 = 8 - 5
y = 3

2.) Jezeli liczbę "a" zmniejszymy o 5 to otrzymamy 1/5 tej liczby. Liczba "a" jest równa?
a - 5 = 1/5 a
a - 1/5a = 5
4/5a = 5
a = 6¼

3.) 2-(2+y)=2-(2-x)
2 - 2 - y = 2 - 2 + x
-y = x

x/y = x/-x = -1

4.) 3/x=6 /*x
3 = 6x /:6
x = 0,5

5/y=15/*y
5 = 15y/:15
y = 1/3

x + y = ½ + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6

5.) 10-x>7
-x > 7 - 10
-x > -3 /*(-1)
x < 3

d) x nie może być 3

6.) 3-x<3x+3
-x - 3x < 3 - 3
-4x < 0 /:(-4)

a) x>0

7.) x + y = 4
x - y = k

x + y = 4
-y = k - x

x + y = 4
y = x - k

x + (x - k) = 4
x + x - k = 4
2x = 4 + k
x = 2 + ½k

8.)
{2x+1>-3
{½x<1

{2x > -3 - 1
{½x < 1 /*2

{2x > -4 /:2
{x < 2

{x > - 4
{x < 2
1 5 1