Odpowiedzi

2010-01-26T15:33:30+01:00
Należny na kominy zakładać specjalne filtry, które zmiejszaja wydzielanie gazów do atmosfery
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T15:35:34+01:00
Oddzielić wzrost gospodarczy od wzrostu zużycia surowców:
- systemy produkcyjne podporządkowane ochronie środowiska pozwoliłyby zmniejszyć ilość odpadów,
ograniczyć transport, zwiększyć wytrzymałość wyrobów (czyli rzadziej potrzebne by były nowe),
- zamknięte systemy produkcyjne opierają się na znacznym wykorzystaniu surowców wtórnych,
co znacznie ogranicza zużycie zasobów naturalnych, ponadto wykorzystuje się materiały ulegające
biodegradacji.
Optymalizacja infrastruktury:
- kraje rozwijające się powinny unikać popełniania błędów krajów rozwiniętych i korzystać z ich
doświadczeń, np. rozwijać efektywne systemy transportu kolejowego, produkować żywność
i energię na skalę regionalną, tak aby skrócić drogę od producenta do odbiorcy.
Produkcja energii musi być zmodyfikowana:

- produkcja energii oparta na spalaniu paliw kopalnych musi ulec optymalizacji i zostać
jak najszybciej stopniowo zastąpiona przez odnawialne źródła energii,
- efektywność wykorzystania energii musi wzrosnąć.
Przykład: 76% ludności Afryki pozyskuje energię głównie ze spalania drewna, podczas gdy promieniowanie słoneczne, zwłaszcza na obszarze Sahelu, mogłoby być wykorzystane w tym celu. Wymaga to jednak kosztownych inwestycji.
Oddzielenie poziomu dobrobytu od poziomu produkcji:

- jakość życia i poziom zadowolenia niekoniecznie idą w parze z dużym zużyciem energii i surowców,
- jakość życia powinna w większym stopniu zależeć od często zaniedbywanych wartości, takich jak np. uczestniczenie w życiu lokalnych społeczności, popieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, korzystanie z walorów środowiska przyrodniczego w pobliżu miejsca zamieszkania, zmniejszenie nierówności społecznych.
Powszechne przekonanie, że np. zwiększenie konsumpcji daje więcej zadowolenia z życia, albo, że zwiększenie szybkości osiąganych przez samochody czy pociągi stanowi postęp, są dyskusyjne i raczej nie prowadzą ani do zrównoważonego rozwoju, ani do większego poziomu zadowolenia z życia, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Każdy z nas powinien zwracać większą uwagę na polepszenie warunków społecznych i przyrodniczych życia, i nimi mierzyć postęp, a nie wzrostem zużycia surowców i gromadzeniem dóbr.