Odpowiedzi

2010-01-26T16:36:41+01:00
Odp.
Deficyt masy jądra atomu helu 4/2 He (tzw. defekt masy) jest to różnica pomiędzy masą ,utworzoną przez cząstki elementarne(2-protony i 2-neutrony) i faktycznej masy jądra,które ze względu na oddziaływania jądrowe wynosi 4,0015[u].
Faktyczna masa jądra jest równa:2mp+2mn=2*0,166*10(-23)[g]+2*0,166*10(-23)[g]=4*0,166*10(-23)[g]=0,664*10(-23)[g].
Masę faktyczną jądra atomu helu wyznaczamy w[g]=4,0015*0.166*10(-23)[g]=0,664249*10(-23)[g];
Różnica wynosi,0,000249*10(-23)[g]-jest to defekt masy.
8 2 8