It was a hot day in the year 3089.
Joe Plummer , the captain of a spaceship , and his co-pilot Dan were in the commander' s office.The commander usually joked and laughed with the astronauts but today he was serious .
' Is there a problem ? ' asked Joe
' Last week Spaceship Zeus took off for our space station on Mars but it never arrived , answered the commander .
' Did it crash ? ' asked Dan
' We don't know ; said the commander. ' The spaceship was near Mars . Suddenly it disappeared from our computer screen and we lost contact with the captain and co-pilot ;
What are we going to do? asked Joe
' Tomorrow at six o'clock you're going to fly to the space station on Mars ; replied the commander .
' Why do we have to go there ? ' asked Dan
' I think you'll find some information about Spaceship Zeus there ; said the commander .
The next day Joe and Dan took off and soon they were near the space station on Mars . Suddenly Dan shouted : ' The controls aren't working . They can't see or hear us on Earth ! ' Planets , comets and stars flased in front of the astronauts' eyes and then there was a bright light .
PROSZĘ O PRZETŁUMACZENIE NA JĘZYK POLSKI I NAPISANIE JAK SIĘ CZYTA DAJE NAJ +13PUN +5GWIAZ

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T15:42:17+01:00
To był gorący dzień w roku 3089.
Joe Plummer, kapitana statku kosmicznego, a jego pilot Dan były dowódca 's office.The dowódca zwykle żartował i śmiał się z astronautów, ale dziś on był poważny.
Czy jest jakiś problem? 'Zapytał Joe
"W ubiegłym tygodniu Spaceship Zeus zdjął naszej stacji kosmicznej na Marsie, ale nigdy nie dotarły, odpowiedział dowódca.
"Czy to crash? "Zapytał Dan
"Nie wiemy, powiedział dowódca. "Kosmicznym był blisko Marsa. Nagle zniknął z naszego ekranu komputera i straciliśmy kontakt z kapitanem i pilotem;
Co będziemy robić? zapytał Joe
"Jutro godzina szósta masz zamiar lecieć do stacji kosmicznej na Marsa, odpowiedział dowódca.
"Dlaczego mamy tam iść? "Zapytał Dan
"Myślę, że znajdziesz kilka informacji o Spaceship Zeus tam powiedział dowódca.
Następnego dnia Joe i Dan zdjął i wkrótce byli niedaleko stacji kosmicznej na Marsie. Nagle Dan krzyknął: "kontroli nie działa. Nie mogą zobaczyć lub usłyszeć nas na Ziemi! "Planet, komet i gwiazd flased przed oczami astronautów i potem było jasne światło

Niektórych nie wiedziałam...
Przykro mi...
I nie wiem jak się czyta...
Ale myślę że choć trochę pomogłam...
Jak możesz to daj mi NAj;))
1 3 1