Dochód producenta stołów i krzeseł wyniósł: 30% z produkcji stołów i 70% z produkcji krzeseł. Po roku jego dochód wzrósł o 20% przy czym dochód z produkcji stołów wzrósł o 15%. Jaki jest procent wzrostu dochodu z produkcji krzeseł?
prosze mi to rozpisac

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T02:50:38+01:00
D: dochód w 1 roku
x: dochód z krzeseł w 1 roku
y: dochód ze stołów w 1 roku
p: szukana o ile wzrósł dochód z krzeseł
0,2: o tyle wzrósł całkowity dochód
0,15: o tyle wzrósł dochód ze stołów

0,7d=x
0,3d=y

d(1+02)=x(1+p)+y(1+0,15) /podstawiamy d
1,2d=0,7d*(1+p)+0,3d*1,15
1,2d-0,345d=0,7d(1+p)
0,855d=0,7d(1+p) /dzielimy przez 0,7d
1,22142857=1+p
p=0,22142857

Odp. dochód z produkcji krzeseł wzrósł o 22,14%