Odpowiedzi

2010-01-26T15:45:33+01:00
Technika - w znaczeniu ogólnym - całokształt środków i czynności wchodzących w zakres działalności ludzkiej związanej z wytwarzaniem dóbr materialnych, a także reguły posługiwania się nimi.Podziału techniki można dokonać biorąc pod uwagę dziedzinę zastosowania - na przykład technika budowy maszyn, górnicza, medyczna, rolnicza. Technika jest ściśle związana z produkcją.

Technologie - im allgemeinen - alle Maßnahmen und Aktivitäten, die unter der menschlichen Tätigkeit mit der Produktion von materiellen Gütern verbunden sind, und in der Regel verwenden nimi.Podziału Techniken gemacht werden kann unter Berücksichtigung der Bereich der Anwendung - zum Beispiel die Technik der Baumaschinen, Bergbau, Medizin, Landwirtschaft. Technik ist eng mit der Produktion zusammen.

Technika to lekcja w szkolę. Lubię zajmować się zadaniami zadanymi przez panią. Wykonywać rzeźby, malować i wycinać. Moim Zdaniem to najlepszy przedmiot w szkole. Bardzo go lubie.

Technik ist eine Lektion in der Schule. Ich mag es mit den Aufgaben der Vorbereitung viel-von Ihnen definiert. " Übung Skulptur, Malerei und Schneiden. Meine Meinung ist das beste in der Schule. Ich mag ihn sehr.