Jednomiany i sumy algebraiczne :

zad:
Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego !
a) połowę liczby 3xdo potęgi2 + y
b) liczbę dwucyfrową , której cyfra dziesiątek jest a, a cyfrą jedności jest b
c) liczbę, która jest średnią arytmetyczną liczb a,b i c
d) iloczyn dwóch kolejnych liczb naturalnych następujących po liczbie naturalnej n.


POMOCYYY !!!!!! DAM NAJ. !

1

Odpowiedzi

2010-01-26T15:49:28+01:00
A) (1/2 *3x)²+y
b)
c)(a+b+c):3
d)(n+1)+(n+2)