Hej. czy możecie mi przetłumaczyć tekst na polski ?.
good afternoon and welcome to this tour of Kraków.
I hope you will enjoy your day here. If you have and questions, olease ask as we walk around.
How old is the square?
It's about 800 ears old.
It's about 200 meters wide. it's the biggest square Europe. Now , on the middle is the cloth hall.
How high is it?
Its not very tall, about ten meters, but it's 100 eters and full of great things to buy. Now, we're going to look inside and then we're going to Wieliczka salt museum. HOw far is it from here?
It's only about 15 kilometers away. We're going to travel by bus. Now, at the salt museum, we're going to go a long way under the ground. HOw deep is it?
it's 327 meters deep and very long.
how long is it?
Well , in total it's 300 kilometres long , but don't worry, the tourist walk is 3,5 kilometres.
Is there a shop at the museum?
Yes, you can buy lovely salt lapms like this one.
How heavy are the biggest ones.
This one weighs about 2 kilos, but tjere are bigger ones.
How much does it weigh?
They can weigh up to 25 kilos.
wow ! that's heavy !
Czekam !:>
z góry dzieki.

2

Odpowiedzi

2010-01-26T17:40:04+01:00
Dzień dobry i zapraszamy do tej trasie z Krakowa.
Mam nadzieję, że będziesz zadowolony dzień tutaj. Jeśli masz pytania i, olease zapytać jak chodzić.
Ile lat ma ten plac?
To około 800 lat uszy.
To około 200 metrów szerokości. to największym placu Europy. Teraz, w środku jest sukiennic.
Jak duży to jest?
Jego nie bardzo wysoki, około dziesięciu metrów, ale 100 eters i pełen wspaniałych rzeczy kupić. Teraz idziemy na wygląd wnętrza, a następnie jedziemy do muzeum soli w Wieliczce. Jak daleko jest stąd?
To tylko o 15 km od hotelu. Jedziemy do podróży autobusem. Teraz, w muzeum soli, którą zamierzamy przejść długą drogę pod ziemią. How deep is it?
To 327 metrów głębokości i bardzo długie.
jak długo to jest?
Cóż, w sumie to 300 kilometrów, ale nie martw się, chodzić turystyczny jest 3,5 km.
Czy zakupy w muzeum?
Tak, można kupić piękne lapms soli podobny do tego.
Jak ciężkie są największych.
To waży około 2 kg, ale tjere jest większych.
Ile waży?
Mogą ważyć do 25 kilogramów.
wow! to ciężkie!

Pozdrawiam i czekam na naj :)
3 2 3
2010-01-26T17:54:09+01:00
Dzień dobry, witam na wycieczce po Krakowie.
Mam nadzieję, że będzie wam się podobał dzisiejszy dzień. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania proszę pytajcie w czasie wycieczki.
Ile lat ma ten plac ?
Około 800.
Ma około 200 m szerokości. Jest największym placem w Europie. Teraz, na środku jest centrum handlowe.
Ile ma wysokości?
Nie jest bardzo wysokie, około 10 m, ale ma 100 m długości i jest pełne wspaniałych rzeczy do kupienia.
Teraz pójdziemy do środka, a później do muzeum soli w Wieliczce.
Jak daleko jest stąd?
To tylko około 15 km. Pojedziemy busem. W muzeum pokonamy długą drogę pod ziemią.
Jak głęboko tam jest?
327m i droga jest długa.
Jak długa?
W sumie 300 km, ale nie martwcie się, ścieżka dla turystów ma tylko 3,5 km.
Czy jest tam jakiś sklep?
Tak, możecie kupić urocze solne lampy jak ta.
Jak ciężkie są największe?
Ta waży około 2 kg, ale są cięższe.
Ile ważą?
Mogą ważyć nawet do 25 kg.
Łał! To ciężkie.
2 3 2