Odpowiedzi

2010-01-26T15:49:03+01:00
Did you hear anything? - PAST SIMPLE
Would you like to have dinner with me tonight?- a to konstrukcja ,,would you like''
Can you wait a minute? - to jest zdanie z czasownikiem modalnym ,,can''
2010-01-26T15:49:50+01:00
1.past simple
2.present simple
3.present simple
niestety nie jestem pewna co do 2 ale się starałam pomóc :)
2010-01-26T15:52:03+01:00
Present Continuous to jeden z pierwszych czasów, jakie poznajemy zaczynając naukę angielskiego. Czas ten opisuje czynność jaka jest w tej chwili wykonywana. Aby utworzyć zdanie w Present Continuous potrzebujemy dwóch rzeczy:

- odpowiedniej dla osoby formy czasownika być,
- czasownika właściwego, do którego dodajemy końcówkę -ing.

Oto przykład:

Tom is writing a letter. Tomek pisze list. (w tej chwili)

Najpierw mamy osobę, która wykonuje czynność (Tom), następnie trzecią formę czasownika być (is). Następnie dodajemy do czasownika głównego pisać (write) końcówkę -ing i dopełnienie - w tym wypadku słowo list (a letter). Pierwsze zdanie w Present Continuous gotowe!
Tworzenie właściwej formy czasownika głównego jest bardzo proste, do podstawowej formy dodajemy końcówkę -ing

write » writing pisać
read » reading czytać
sit » sitting siedzieć
look » looking patrzeć
do » doing robić
take » taking zabierać
eat » eating jeść


Możemy już utworzyć kilka przykładowych zdań:

You are reading a book. Ty czytasz książkę.
Mary is having breakfast. Mary je śniadanie.
They are running. Oni biegną.
I am taking my bag. Zabieram swoją torbę.
We are waiting for my uncle. Czekamy na mojego wujka.
He is looking at the stars. On patrzy w gwiazdy.
We are doing our homework. Robimy (odrabiamy) zadanie domowe.