Przyjmujemy w tym zadaniu, że liczby oznaczone literami są dodatnie. Zapisz:
a) połowę sumy liczb a i b
b)liczbę 5 razy większą od sumy liczb a i b
c)sumę liczby n i liczby o 5 większej od n
d)liczbę 4 razy mniejszą od kwadratu liczby n
e)liczbę o 3 mniejszą od liczby 2 razy mniejszej od x
f)sumę liczby m oraz ilorazu liczb n i 3
g)iloczyn kwadratu liczby y i połowy liczby z

dodam, że to są wyrażenia algebraiczne
liczę na jak najszybszą odpowiedź...

3

Odpowiedzi

2010-01-26T15:54:33+01:00
A)
(a +b) : 2 lub 0,5*(a+b) lub (1/2)*(a+b)
b)
5*( a +b)
c)
n + (n +5)
d)
n²/ 4 = (1/4)*n²
e)
x/2 - 3
f)
m + n/3 lub m + n:3
g)
y²*(z/2) lub 0,5 z* y² lub[ y²*z]/2 , itp.
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T15:58:09+01:00
A) (a+b) / 2
b) (a+b)*5
c) n+(n+5)
d)n²/4
e)(x:2)-3
f)m+(n:3)
g)(y*½ z )²

dodam że / oznacza kreskę ułamkową :)
1 5 1
2010-01-26T15:58:17+01:00
A) 0.5 ( a + B)
b) (a + b ) * 5
C) n + ( n + 5)
d) n² - 4
e) (x : 2 ) - 3
F) m + ( n : 3 )
g) y² * 0.5z
1 5 1