Odpowiedzi

2010-01-26T16:06:17+01:00
Twierdzenie Talesa

Jeżeli proste równoległe przecinają ramiona kąta, to stosunek odcinków wyznaczonych przez te proste na jednym z ramion kata jest równy stosunkowi odpowiednich odcinków wyznaczonych przez te proste na drugim ramieniu tego kąta.

wzór do twierdzenia Talesa:
AB / BC = A₁B₁ / B₁C₁
1 1 1