1.Objętość sześcianu wynosi 216cm³
Ile jest równe p. powierzchni bocznej?

2.Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o długości 10cm i szerokości 4 razy mniejszej.
Krawędzie boczne są równe: każda z nich ma 5,5 cm długości, ile wynosi suma wszystkich krawędzi tego ostrosłupa?

2

Odpowiedzi

2010-01-26T16:00:13+01:00
Pb=144cm²

Długość krawędzi =47cm
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T16:04:17+01:00
1.
v=216 cm³
V=a³
216cm³=a³
a=6

Ppb=4a²
=4×6²=
=4×36=
144 cm²