Znajdzcie w tych zdaniach..przydawki,dopełnienia,podmioty,orzeczenia i okoliczniki prosze!!:):)
1.W poniedziałek po balu czułem sie nieswojo.
2.Ale jej nie było.
3.Potem przyszła przed samym dzwonkiem na lekcje.
4.Uśmiechnąłem sie do niej ciepło.
5.Spojrzała poważnie w moją stronę przez moment.
6.A ta głupia Hania Czachorowska zasmiała się złosliwie.

Proszę o szybką odpowiedz...

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-29T12:48:32+01:00
1.W poniedziałek po balu czułem sie nieswojo.
W - przyimek
poniedziałek - rzeczownik
po - przysłówek
balu - przydawka rzeczowna
czułem - czasownik osobowy
się - zaimek zwrotny
nieswojo - przysłówek
2.Ale jej nie było.
ale - spójnik
jej - zaimek przymiotny
nie - partykuła
było - czasownik bezosobowy , bardzo często zaliczany do grupy czasowników nieosobowych , jednak jeśli jest podział na 3 grupy, to jest bezosobowy.
3.Potem przyszła przed samym dzwonkiem na lekcje.
potem -przysłówek (kiedy?)
przyszła - czasownik osobowy (niedokonany)
przed - przyimek
samym - przymiotnik (jakim?)
dzwonkiem - przydawka rzeczowna
na - przyimek
lekcje - rzeczownik
4.Uśmiechnąłem sie do niej ciepło.
uśmiechnęłam - czasownik osobowy
się - zaimek zwrotny
do -przyimek
niej - przydawka rzeczowna
ciepło - (jak?) - przysłówek
5.Spojrzała poważnie w moją stronę przez moment.
spojrzała - czasownik osobowy (dokonany)
poważnie - przysłówek (jak?)
w - przyimek
moją - zaimek rzeczowny
stronę - przydawka rzeczowna
przez - ?
moment - rzeczownik
6.A ta głupia Hania Czachorowska zasmiała się złosliwie.
a - spójnik
ta - zaimek przymiotny
Hania (Czachorowska) - oba są rzeczownikami
zaśmiała - czasownik osobowy
się - zaimek zwrotny
złośliwie - (jak?) - przysłówek

Dopełnienie występuje po każdym okoliczniku .
Okolicznik to inaczej czasownik osobowy.
Przydawki masz podpisane.
Podmioty , to osoby wykonujące czynność w zdaniu , czyli :
1.(ja) czułem
2.jej
3.[***] (ona) <- ona jest podmiotem , chociaż nie widzimy tego w zdaniu musimy się domyśleć po kontekście zdania.
4.[***] się do niej... (ja)
5.Spojrzała , czyli podmiotem jest "ona" , bo "ONA SPOJRZAŁA"
6.Hania Czachorowska.
Orzeczenie to inaczej czasownik .

Mam nadzieję , że pomogłam (;