Bardzo łatwe. Proszę o rozwiązanie. Daje naj. ;) zadanie zamknięte:

1. Po wyłączeniu wspólnego czynnika przed nawias wyrażenie 5x-15xy-10 przyjmuje postać:
A. 5x(-3xy-10) B. 5x(-3xy-2) C. 5(x-3xy-2) D. 5(x+3xy+2)

2. Wyrażenie 2a²b²-8a²b jest równe iloczynowi:
A. 2a(-ab²-4ab) B. 4a²b(0,5a-2) C. 2ab(ab-4a) D. 2a²b(2b-4)

3. Podstawa prostopadłościanu jest kwadratem o boku a. Objętość tego prostopadłościanu jest równa 8a² + 4a². Wysokość tego prostopadłościanu wynosi:
A. 8a+4a² B. 2a+a² C. 2+a D. 8+4a

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T16:09:54+01:00