Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T16:46:09+01:00
Ykl trzech alegorycznych, metaforycznych i symbolicznych zarazem opowieści. Dla jednych będzie to kraina, w której ożywają filozoficzne pojęcia i systemy, dla innych kraina fantasy, w której walczą o kształt świata pierwotne twórcze moce. Możemy tu odnaleźć próbę stworzenia jakiejś nowej mitologi. Cały cykl jest wielką kosmogonią, czyli księgą o powstaniu świata i człowieka. Każdy z tekstów jest w swoim charakterze autonomiczny.
Kadmon to tekst otwierający cykl. Opowiada o powstaniu człowieka. Autorka rozdaje role Bogu i Szatanowi. Czytelnik spotyka pierwszego Adama, który poznaje otaczający świat, stając ze zdziwieniem i zachwytem przed zagadkami bytu, na które nie znamy do dziś dnia odpowiedzi. Jest tu pytanie o sens istnienia, o dobro i zło, o przyszłość i przeszłość, o miłość. Pierwszy Adam żyje w ogromnym lęku przed własnym istnieniem i jednocześnie w ogromnym, niepojętym dlań głodzie tego istnienia. Tekst nawiązuje w jakiejś mierze do platońskich dialogów. Rozmowy dotyczące najbardziej elementarnych spraw zdają się nie kończyć, a prowadzone są bardziej w imię poznania prawdy niż językowej ekspresji.