Proszę o szybkie rozwiązanie zadania :
- Zadanie 7 strona 35 i zadania 9 strona 36
Są to zadania z zeszytu ćwiczeń Historia i społeczeństwo 6 Człowiek i jego cywilizacja....Nie pisać głupich odpowiedzi. Jeśli odpowiedzi będą nie na temat to częstuję SPAMEM.!! I jeśli ktoś nie zna odpowiedzi to niech nie odpowiada. Dajcie szanse innym..:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T16:59:23+01:00
7/35
a)Wyższe plany osięgano również dzięki zastosowaniu nawozów sztucznych obok nawozów naturalnych.
b)Woły zastąpiono końmi, które ciągneły nowe rodzaje pługów umożliwiających głębszą i dokładniejszą orkę.
c)Zboże wysiewano przy pomocy siewników.
d)Zboże koszono żniwiarkami.
e)W XIX w. chłopom nadawano szereg praw, a najważniejsze było owłaszczenie. Oznaczało to, że użytkowana ziemia stała się ich własnością.

9/36
a)Ograniczenia długości dnia roboczego, wprowadzenia ubezpieczenia w razie choroby lub wypadku.
b)Została uwłaszczona, abyśmy nie musieli już odrabiać pańszczyzny, ani świadczyć danin.
c)Zezwolenia na podejmowanie przez nie,studiów i równego traktowania obu płci.