Odpowiedzi

2009-10-03T19:52:03+02:00
2 HgO -> 2 Hg + O₂

2 cząsteczki tlenku rtęci (II) pod wpływem ogrzewania rozkładają się na 2 atomy rtęci i jedną cząsteczkę dwuatomowego tlenu.

Substrat: tlenek rtęci (II)
Produkt: rtęć i tlen

Pierwiastki: tlen i rtęć
Związki chemiczne: tlenek rtęci (II)

Typ reakcji chemicznej: analiza (rozkład)
18 3 18