A) Nazwij podane wyrażenie

1) x ( 3 + 5)
2) 2x - xy
3) x przez 3 + y :5

b) Zapisz symbolicznie wyrażenie algebraiczne

1) suma iloczynu a i x oraz iloczynu licz x i 3
2) iloczyn różnicy liczb x i y przez sumę licz 4 i z

c) Doprowadź do najprostszej postaci wyrażenia

1) 4( 2a + 3b - 4c)
2) - 2 (5a - b + 2c)
3) - (x + 2y-3z+4) - ( 3x-4y +5z - 2) + ( 4y - y + 5z - 1)
4) 2 (3x+2y-4z+5) + 3(5x - 8y+2z - 1) + (4x - 2y +7z+8)

d) Wyłącz wspólny czynnik poza nawias

1) 6a - 4b + 8c - 10d + 10
2) 6wxy - 12wyz + 15 wyu

2

Odpowiedzi

2010-01-26T16:25:05+01:00
C
1.4(2a+3b-4c)
8a+12b-16c
2.-2(5a-b+2c)
-10a+2b-4c
3.-(x+2y-3z+4)-(3x-4y+5z-2)+(4y-y+5z-1)
-x-2y+3z-4-3x+4y-5z+2+4y-y+5z-1=
-4x+5y+3z-3
4.2(3x+2y-4z+5)+3(5x-8y+2z-1)+(4x-2y+7z+8)
6x+4y-8z+10+15x-24y+6z-3+4x-2y+7z+8=
25x-22y+5z+15

d.
1 6a-4b+8c-10d+10=2(3a-2b+4c-5d+5)
2 6wxy-12wyz+15wyu= 3wy(2x-4z+5u)
6 3 6
2010-01-26T16:29:11+01:00
A) Nazwij podane wyrażenie

1) x ( 3 + 5)=iloczyn sumy
2) 2x - xy=roznica
3) x przez 3 + y :5=iloraz sumy


b) Zapisz symbolicznie wyrażenie algebraiczne

1) suma iloczynu a i x oraz iloczynu licz x i 3
a*x+(x*3)
2) iloczyn różnicy liczb x i y przez sumę licz 4 i z

c) Doprowadź do najprostszej postaci wyrażenia

1) 4( 2a + 3b - 4c)=8a+12b-16c
2) - 2 (5a - b + 2c)=-10a+2b-4c
3) - (x + 2y-3z+4) - ( 3x-4y +5z - 2) + ( 4y - y + 5z - 1)=-x-2y+3z-4-3x+4y-5z+2+4y-y+5z-1=-4x+5y+3z-3
4) 2 (3x+2y-4z+5) + 3(5x - 8y+2z - 1) + (4x - 2y +7z+8)=6x+4y-8z+10+15x-24y+6z-3+4x-2y+7z+8=25x-22y+5z+15d) Wyłącz wspólny czynnik poza nawias

1) 6a - 4b + 8c - 10d + 10=2(3a-2b+4c-5d)
2) 6wxy - 12wyz + 15 wyu =3wy(2x-4z+5u)98 4 98