Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-03T19:07:00+02:00
Edyp, tytułowy bohater tragedii Sofoklesa, nie był ani dobry, ani zły- ciążyło nad nim Fatum, któremu nie mógł się przeciwstawić ani oszukać.
Pewna przepowiednia głosiła, iż syn Lajosa, władcy Teb zabije go w przyszłości i ożeni się z własną matką, więc rodzice postanowili porzucić go w górach. Znalezione niemowlę zostało wychowane przez pasterzy w Koryncie. Edyp, po wielu latach wybrał się do wyroczni delfickiej, aby dowiedzieć się prawdy o swoim pochodzeniu i tam po raz pierwszy usłyszał ową przepowiednię. Bohater, będąc przekonanym, że jest synem władców Koryntu postanowił nie wracać do rodziny i wyruszyć przed siebie. Podczas wędrówki napotkał jadącego wozem człowieka, który nie chciał ustąpić mu drogi. W wyniku sprzeczki zabił go. Niestety, tym człowiekiem był jego prawdziwy ojciec, Lajos. W tym momencie zaczyna dokonywać się przepowiednia i to wydarzenie doprowadziło do spełnienia się fatum. każdy czyn Edypa był skazany na niepowodzenie, jednakże nie można jednoznacznie odpowiedzieć za co cierpiał bohater, ponieważ te pytanie przekracza granice ludzkiego poznania dotyczące Przeznaczenia i Losu jednostki ludzkiej. Historia Edypa udowadnia, iż światem rządzi przypadek, a ludźmi Fatum. Nieszczęścia spływające na człowieka nie są więc wynikiem grzechów popełnionych wcześniej, lecz „darem” od Losu, który powinniśmy przyjąć z godnością i dzielnie znieść.
1 5 1