Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-26T16:32:15+01:00
When you say such things people are angry
Kiedy mówisz takie rzeczy, ludzie się złoszczą.
If you mix fruit juice and alcohol you get a drink.
Jeśli pomieszasz sok owocowy i alkohol, masz drinka.
When you put a metal object on water it drowns.
Kiedy kładziesz metalowy przedmiot na wodę, on tonie.
When I get the message, I'll be happy.
Kiedy dostanę wiadomość, będę szczęśliwy.
I'll buy a house as soon as I earn enough money.
Kupię dom jak tylko zarobię wystarczająco dużo pieniędzy.
She won't forgive me unless I apologize.
Nie przebaczy mi, chyba że przeproszę.
If they don't give up, they'll win.
Jeśli się nie poddadzą, wygrają.
The boy will be admitted provided he passes his examinations.
Chłopiec zostanie przyjęty pod warunkiem, że zda egzaminy.
I'll invent another excuse in case this one fails.
Wymyślę inną wymówkę, jeśli ta by nie pomogła.
I don't think he will stay here long but it'll be good if he does.
Nie sądzę, żeby zatrzymał się tu na długo, ale będzie dobrze, jeśli się zatrzyma.
They won't come, but in case they do take your gun.
Oni nie przyjdą, ale na wypadek, gdyby przyszli, weź pistolet.
Do it when you are back.
Zrób to, kiedy wrócisz.
Fail to pay and they'll cut off your electricity.
Nie zapłać, a odetną ci elektryczność.
I must do it as soon as I'm home.
Musze to zrobić jak tylko będę w domu.
Could you please phone me when you have some time?
Czy mógłbyś, proszę, do mnie zadzwonić, jak będziesz miał trochę czasu?
If it's fine tomorrow, we should go out.
Jeśli jutro będzie ładnie, powinniśmy wyjść.
She'll help you with your work as soon as she has done hers.
Pomoże ci w twojej pracy, jak tylko skończy swoją.
Should you not wish our salesman to call, please let us know.
Jeśli nie życzą sobie państwo, by nasz sprzedawca telefonował, prosimy o powiadomienie.
I won't give you any money if you don't work harder.
Nie dam ci żadnych pieniędzy, jeśli nie będziesz pracował ciężej.
I won't give you any money unless you work harder.
Nie dam ci żadnych pieniędzy, chyba że będziesz pracował ciężej.
Take your umbrella in case it rains.
Weź parasol na wypadek gdyby padało.
If you will wait for a moment I will see what I can do.
Jeśli zechce pan poczekać chwilę, zobaczę, co mogę zrobić.
We will be lost if she won't help us.
Jesteśmy zgubieni, jeśli ona nam nie pomoże.
If you will do it, I'll be happy.
Jeśli zechcesz to zrobić, będę szczęśliwa.
If it's warm outside, we will go for a walk
Jeśli na dworze będzie ciepło pójdziemy na spacer
If I were you, I would marry her.
Na twoim miejscy ożeniłbym się z nią.
If I had known that she was ill, I would have called her.
Gdybym wiedział, że była chora zadzwoniłbym do niej.
If I had been smarter then I wouldn't have so many problems now.
Gdybym był wtedy mądrzejszy nie miałbym teraz tylu problemów.
If Sarah is at school tomorrow, I will give her the books.
Jeśli Sara będzie jutro w szkole, przekażę jej książki.
If the weather is fine on Saturday, we'll go for a long walk.
Jeśli pogoda będzie ładna w sobotę, to pójdziemy na długi spacer.
She will kiss you if you give her flowers.
Ona cię pocałuję, jeśli dasz jej kwiaty.
You'll be there on time unless the bus is late.
Będziesz tam na czas, chyba że autobus się spóźni.
As soon as I receive the money I'll pay you for the car.
Jak tylko dostanę pieniądze, zapłacę ci za samochód.
Ok, I'll tell you what my plan is on condition you don't tell mom about it.
Dobra, powiem ci co planuję, ale pod warunkiem, że nie powiesz nic o tym mamie.
It won't work if you don't put batteries into it.
To nie zadziała, jeśli nie włożysz baterii.
1 5 1