Proszę przetłumaczyć mi zdania na Angielski:)

1.Jestem głodny a nie ma żadnego jedzenia.
2.Mam kilka przyjaciół.
3.Mam mało przyjaciół.
4.Masz dużo pieniędzy ze sobą?
5.Nie ma żadnych stołów w tym pokoju.
6.Potrzebuję mało mebli.
7.Masz jakieś meble?
8.Mało ludzi mieszka w domach.
9.Robię wiele rzeczy w wolnym czasie.
10.Ile pokojów masz w domu?
11.Ile to kosztuje?
12.Ile domów masz?
13.Mam mało domów.
14.Ludzie z dużą ilością pieniędzy są szczęśliwi niż biedni.
15.Niektórzy bogaci są nieszczęśliwi.
16.Mogę pożyczyć parę długopisów

1

Odpowiedzi

2010-01-26T18:31:31+01:00
1.I am hungry and there is no food .
2.I have a few of friends .
3.I have a friend little.
4.Do you have a lot of money with yourself?
5.There are no tables in this room.
6.I need little furniture.
7.Do you have some furniture?
8.Few people live in houses.
9. I am doing a lot of thing in the free time.
10. How many rooms do you have at home?
11. How much is this?
12.How many houses do you have?
13. I have few houses.
14. People with the large amount of money are happy than poor.
15. Some rich is unhappy.
16. I can lend a few ballpoint pens lub Can I lend a few ballpoint pens?
tylko czy w 16 jest na końcu znak zapytania czy nie??