Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-26T16:28:46+01:00
Zalety i wady demokracji:
Zalety: dobro większości, tolerancja, wpływ narodu na władzę, równość wobec prawa, swobody obywatelskie i prawa człowieka, wolność, poszanowanie własności prywatnej, współdecydowanie, wpływ na politykę, możliwość usunięcia złej władzy, wzrost aktywności społecznej, równość szans, szeroki dostęp do informacji, wolność prasy.
Wady: większość nie zawsze ma rację, mniejszość musi się podporządkować, niedoskonałość środków, powolność działania władzy, nie zawsze na stanowiskach są odpowiedni ludzie, częste konflikty władzy, władza niestabilna wynikająca z wielości partii.
Zagrożenia demokracji: korupcja, niekompetencje, brak toleranji np. politycznej, bierność - społeczeństwo nieobywatelskie, zła syt. gospodarcza - ubożenie społeczeństwa (stąd tęsknota za komunizmem), zamach wojskowy np. w Rosji, sterowanie mediami, patologia (wypaczenie demokracji): 1) demokracja pozorna - wyst. gdy rzeczywiste mechanizmy władzy ukrywają się za parawanem instytucji demokratycznych; 2) pseudodemokracja - większość podejmuje decyzje, ale jest zależna od haryzmatycznego przywódcy, który nią steruje np. Iran; 3) dem. fasadowa - instytucje demokratyczne stanowią przysłonę, rządzą nieformalne ośrodki władzy, wyst. też gdy nie ma społeczeństwa demokratycznego.
15 3 15
2010-01-26T16:31:40+01:00
- prawa odpowiadające wszystkim obywatelom
- brak niesprawiedliwej władzy absolutnej
- zadowolone państwo z formy sprawowania rządów
8 2 8
2010-01-26T16:36:25+01:00
DEMOKRACJA

Zalety:

+ respektowanie praw człowieka
+ pluralizm polityczny
+ aktywny udział obywateli w sprawowaniu władzy
+ równość wobec prawa
+ administracja państwa sprzyjająca odwoływaniu się od decyzji

Wady:

- demokracja to kosztowny ustrój obciążający obywateli
- korupcja
- konflikty polityczne oraz na tle politycznym
- niestabilny rząd
- centralizacja państwa
18 4 18