Kilka zadań z fizyki! Help!

1. Które z tych zdań są prawdziwe?

a. temperatura topnienia jest tą samą dla krzepnięcia substancji
b. temperatura topnienia substancji zależy od jej masy
c. białe kłęby wznoszące się nad garnkiem to para wodna
d. lód topi się w zero stopni Celsjusza nawet bez podgrzewania
e. temperatura wrzenia substancji zależy od ciśnienia
f. bielizna wyschnie w zimie, na mrozie

2. W tym stanie skupienia dyfuzja zachodzi najszybciej...

a. gazowy
b. stały
c. ciekły

3. W temperaturze pokojowej cząsteczki powietrza poruszają się ze średnią prędkością:

a. ok 450m/s
b. ok 100km/h
c. ok 100m/s
d. ok 10m/s

4. Dyfuzja to zjawisko, które zachodzi: (wybierz prawidłowe odpowiedzi):

a. tylko w gazach i cieczach
b. we wszystkich stanach skupienia
c. tylko w gazach
d. także pomiędzy stanami skupienia

5. Możemy stwierdzić, że cząsteczki substancji przyciągają się ponieważ: (wybierz poprawne):

a. ciała stałe zachowują swój kształt
b. trudno przełamać kawałek kredy
c. gazy są rozprężliwe
d. ciecze tworzą krople

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-03T18:58:13+02:00
Zad1 prawdziwe: a, c, d,

zad2 a

zad3 nie wiem:P

zad4 b

zad5 d

a no i do 5 zad to nie jestem pewna:P pzdr
2009-10-03T19:23:54+02:00
Pytanie 1
- c
Pytanie 2
-a i c
Pytanie 4
- a
Pytanie 5
- c