Odpowiedzi

2010-01-26T16:54:11+01:00
Jaką średnicę będzie miała kula ulepiona z kawałka plasteliny w kształcie walca o wysokości 7cm i średnicy 1 cm?


Vw-objętość walca
Vk-objętość kuli

Vw=Vk

Vw=Pp*h
d=1cm
r=½d
r=½ cm

h=7cm

Vw=πr²*h
Vw=π*(½)²*7
Vw=7/4 π

Vw=Vk=7/4 π

Vk=4/3 πR³=7/4 π /:π
4/3 R³=7/4 /:(4/3)
R³=(7/4) : (4/3)
R³=(7/4)*(3/4)
R³=(7/3) /³√
R=³√(7/3) cm

D=2R
D=2* ³√(7/3) cm
4 4 4