Jakie były postanowienia konstytucji marcowej z 1921 roku?

Proszę o dość potoczne, proste i jasne odpowiedzi, najlepiej w punktach (bardziej rozbudowane poszukałabym w Internecie. Jakoże mi na takich nie zależy, zwracam się z prośbą tutaj;-) ).

1

Odpowiedzi

2010-01-26T17:07:16+01:00
Główne postanowienia konstytucji marcowej:
1.Zmiana Konstytucji może być uchwalona tylko w obecności conajmniej połowy ustawowej liczby posłów, względnie członków Senatu, większością 2/3 głosów.

2.Wniosek o zmianę Konstytucji winien być podpisany conajmniej przez 1/4 ustawowej liczby posłów a zapowiedziany conajmniej na 15 dni.

3.Drugi z rzędu na zasadzie tej Konstytucji wybrany Sejm może dokonać rewizji Ustawy Konstytucyjnej własną uchwałą, powziętą większością 3/5 głosujących, przy obecności conajmniej połowy ustawowej liczby posłów.

4.Co lat 25 po uchwaleniu niniejszej Konstytucji, ma być Ustawa Konstytucyjna poddana rewizji zwyczajną większością Sejmu i Senatu, połączonych w tym celu w Zgromadzenie Narodowe.
25 3 25
a będzie coś o małej konstytucji ???/
Dzienks ziomek
Eeeeeeeeeeeeellllllllllloooooooo ziiiiooookkio
zaokrąglenia do liczb podaj zaokrąglenia do odpowiedzi jak dobrze jest zdobywać podaj zaokrąglenia do liczb podaj zaokrąglenia do liczb podaj zaokrąglenia do q