Odpowiedzi

2010-01-26T16:51:34+01:00
1 I kona
2 Lice N cja
3 F reeware
4 K O mputer
5 Upg R ade
6 M ikroprocesor
7 R A diator
8 Skró T
9 S Y stem operacyjny
10 S K aner
11 A dware

1.Jak nazywa się mały obrazek reprezentujący określony element systemu, funkcję programu, dysk lub program ???
2.Jak nazywa się umowa między producentem a użytkownikiem dotycząca zasad użytkowania produktu ???
3. Jak nazywa się program rozpowszechniony za darmo ???
4.Jak nazywa się podstawowe narzędzie informatyki ???
5. Inaczej aktualizacja !!!
6. Steruje pracą komputera !!!!
7. Pozwala odprowadzać ciepło !!!
8.Jak nazywa się element umożliwiający uruchamianie aplikacji ?
9. Jak nazywa się zbiór programów !!!
10. Urządzenie umożliwiające przetworzenie obrazu na postać cyfrową !!!
11. Jak nazywa się darmowy program !!!
2010-01-26T17:04:13+01:00
Wielka litera oznacza tą co ma być w krzyżowce na haśle

1.Komputerowy program do rysowania. paInt
2.W nich słychać muzyke. głośNiki
3.Czasem połączony ze słychawkami. mikroFon
4.Główna część komputera. jednOstka
5.Nowoczesny-płaski, stary-szeroki. ekRan
6.Służy do klikani, ma prawy i lewy przycisk. Mysz
7.Drukujesz nią. drukArka
8.Znajdują się w nim strony WWW. inTernet
9.Komunikator dzięki któremu może rozmawiać przy użyciu mikrofonu. skYpe
10. Służy do pisania tekstów. Klawiatura
11.Kopiuje się dzięki niemu. skAner