Podczas lekcji uczeń sporządził krótką notatkę opisującą metodę posługiwania się mikroskopem świetlnym. Przeczytaj ją i podkreśl TRZY błędne fragmenty, Zastąp je poprawnymi sformułowaniami. W każdym wypadku uzasadnij swoje stanowisko.

Preparat mikroskopowy należy umieścić na obiektywie mikroskopu, po czym ustawić lusterko tak, aby preparat był odpowiednio oświetlony. Wstępną obserwację należy przeprowadzić przy użyciu obiektywu o średnim powiększeniu. W celu ustawienia ostrości należy posłużyć się najpierw małą śrubą mikroskopu, a następnie dużą. Jeśli chcemy otrzymać jeszcze bardziej powiększony obraz, musimy użyć obiektywu o większym powiększeniu.

a)...............................................................................................................................................................
b)...............................................................................................................................................................
c)...............................................................................................................................................................

1

Odpowiedzi

  • lolo
  • Rozwiązujący
2009-10-04T15:24:00+02:00
A).Preparat należy umiescic na stoliku mikroskopowym
b)wstępną obserwacje należy przeprowadzić przy użyciu mikroskopu o najmniejszym powiększeniu
c) Aby ustawic ostrość należy sie poslugiwac tylko śrubą mikrometryczną
12 3 12