Pomozcie!!!!!!!!! potrzebuje to na jutro:(


1.Niech Beda dane wielomiany: P(x) = -3x3+ 2x2+4x-1, Q(x)= 3x2-x+1, R(x)= x+1.

Oblicz : a)P(x)+Q(x)- R(x)=
b)P(x)-R(x)=
c)P(x) x R(x) =

2. Rozwiaz rownania

A) 8x3- 4x2 - 2x+1=0
B) x3-2x2- 4x-8=0

3.Rozwiaz nierownosci

a) (2x-1) (5x+1) (7x-1) > 0
b) x3 - 3x2+9x-27<0


4. Niech F(x)=
X+1 x2-1
_______ x G(x) = _______
x-3 x+3


Oblicz
a) F(x) - G(x)=
b) F(x) x G(x)=


5. Rozwiaz
2 3
a)_________ = ________
2x-1 3x-4
b)
x2-4
__________=0
x-1

C) 2x2-18
______________<0
x

1

Odpowiedzi

2010-01-26T18:16:47+01:00
1.a)-3x^3+2x^2+4x-1+3x^2-x+1-(x+1)=-3x^3+5x^2+2x-1
b)=3x^3+2x^2+4x-1-(x+1)=-3x^3+2x^2+3x-2
c)(-3x^3+2x^2+4x-1)(x+1)=-3x^4+2x^3+4x^2-x-3x^3+2x^2+4x-1=-3x^4-x^3+6x^2+3x-1
2.a)8x^3-4x^2-2x+1=0
4x^2(2x-1)-(2x-1)=0
(2x-1)(4x^2-1)=0
2x-1=0
x1=1/2 (jedno rozwiazanie)
4x^2-1=0
4x^2=1
x^2=1/4
x2=1/2 (drugie rozwiazanie)
x3=-1/2(trzecie rozwiazanie)
b) Tego nie umiem rozwiazać pewnie źle przepisałeś/przepisałaś przykład.-sorry.
3.a)(2x-1)(5x+1)(7x-1)>0
2x-1=0
2x=1
x1=1/2(jedno rozwiazanie)
5x+1=0
5x=-1
x=-1/5(drugie rozwiazanie)
7x-1=0
7x=1
x=1/7(trzecie rozwiazanie)
PS Do tego trzeba zrobic wykres. Miejsca zerowe sa obliczone umiesc je na wykresie i rysuj "falke" :)
b)x^3-3x^2+9x-27<0
x^2(x-3)9(x-3)<0
(x-3)(x^2+9)<0
x-3=0
x=3(jedno rozwiazanie)
x^2+9=0
x^2=-9
Nie ma rozwiazan nie ma liczby ktora do kwadrau da -9.
4. Nie umiem rozczytac zadania-sorry.
5.
a)sorry nie moge rozczytac
b)
x^2-4
____=0
x-1

(x+2)(x-2)
___________=0
x-1

x=2(jedno rozwiazanie)
x=-2(drugie rozwiazanie)
c)
2x^2-18
_______<0
x

(2x^2-18)x<0
x=1(jedno rozwiazanie)
2x^2-18=0
2x^2=18
x^2=9
x=3(juedno rozwiazanie)
x=-3(drugie rozwiazanie)
Do tego trzeba zrobic wykres.
1 4 1