Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T16:53:32+01:00
Zad.1
l=6√6
α=45 stopni
V=?

V=πr²*H

Jeżeli tworząca stożka jest nachylona do podstawy pod kątem 45 stopni, to promień i wysokość stożka mają jednakową długość, oznaczmy a, wtedy twożąca stożka wynosi a√2. Czyli

a√2=6√6
a=6√6 / √2
a=6√3

więc
r=H=6√3

V=π(6√3)² *6√3 = π*36*3*6√3 = 648π√3

zad. 2
l=20
kąt rozwarcia stożka 120 stopni

Zatem tworząca stożka, wysokość stożka i promień stożka tworzą trójkąt prostokątny o kątach 30,60 i 90 stopni.
W tym trójkącie
l=2r
H=r√3

Podstawiając
20=2r
r=10

H=10√3

V=πr²*H

V=π*10²*10√3 = 1000π√31 1 1