Geografia zeszyt ćwiczeń strona 46 zadanie 2 |Na podstawie badań statystycznych zamieszczonych na końcu podręcznika sporządź diagram kołowy przedstawiający udział poszczególnych oceanow w ogólniej powierzchni wszechoceanu. Wykonaj legendę diagramu.

1

Odpowiedzi

2010-01-27T15:45:12+01:00
Ocean Spokojny będzie miał 178 stopni
ocean Atlantycki 91 stopni
ocean Indyjski 76 stopni
ocean Arktyczny 15 stopni
4 5 4