Odpowiedzi

2010-01-26T17:09:44+01:00
Ustawa Rządowa określała prawa stanów oraz zasady organizacji władz Rzeczypospolite.Zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń ustroju. Przyznawała religii katolickiej pozycję uprzywilejowaną, ale zapewniała tolerancję dla innych wyznań. Przyjęła monteskiuszowski trójpodział władzy na: prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Władza prawodawcza przypadła sejmowi złożonemu z izby poselskiej i senatu pod przewodnictwem króla. Posłów przestały wiązać instrukcje sejmikowe, zostały zniesione: "liberum veto" (zasada umożliwiająca jednemu posłowi zerwanie sejmu), konfederacje i sejmy skonfederowane