Podaj nazwy systematyczne poniższych soli.
a)sól kuchenna e) saletra amonowa
b) Saletra sodowa f) soda oczyszczona
c)saletra potasowa g) soda kalcynowana
d)wapień h )lapis
2. Podaj nazwy systematyczne wymienionych soli.
a) NaNo3, CaCl2, K2SO4, MgCO3, BaS, LiNO3
b) Ag2S, Fe (NO3), Pb(CO3)2, CuSO4, SnCl4, FePO4


Jak ktoś wszystkiego nie wie to chociaż część . Ale najlepiej zeby całe było ... do 20.30 !

2

Odpowiedzi

2012-08-10T17:08:25+02:00

zad.1

a) chlorek sodu

b) azotan (V) sodu

c) azotan (V) potasu

d) węglan wapnia

e) azotan (V) amonu

f) wodorowęglan sodu

g) węglan sodu

h) azotan (V) srebra (I)

 

 

zad.2

a) azotan (V) sodu, chlorek wapnia, siarczan (VI) potasu, węglan magnezu, siarczek baru, azotan (V) litu

b) siarczek srebra (I), azotan (V) żelaza (II) [Fe(NO₃)₂] lub azotan (V) żelaza (III) [Fe(NO₃)₃], węglan ołowiu (IV),siarczan (VI) miedzi (II), chlorek cyny (IV), fosforan (V) żelaza (III)

2 5 2
2012-08-10T17:19:17+02:00

Zad.1

a.) sól kuchenna - chlorek sodu

b.) saletra sodowa - azotan(V) sodu

c.) saletra potasowa - azotan(V) potasu

d.) wapień - węglan(IV) wapnia

e.) saletra amonowa - azotan(V) amonu

f.) soda oczyszczona - wodorowęglan sodu

g.) soda kalcynowana - węglan sodu

h.) lapis - azotan(V) srebra(I)

Zad.2

a.)

NaNO₃ - azotan(V) sodu

CaCl₂ - chlorek wapnia

K₂SO₄ - siarczan(VI) potasu

MgCO₃ - węglan magnezu

BaS - siarczek baru

LiNO₃ - azotan(V) litu

b.)

Ag₂S - siarczek srebra(I)

Fe(NO₃) powinno być Fe(NO₃)₂ - azotan(V) żelaza(II) lub Fe(NO₃)₃ - azotan(V) żelaza(III)

Pb(CO₃) - węglan ołowiu(IV)

CuSO₄ - siarczan(VI) miedzi

SnCl₄ - chlorek cyny(IV)

FePO₄ - ortofosforan(V) żelaza(III)

2 5 2