Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T16:56:50+01:00
1374-przywilej koszycki: Ludwik Węgierski
1385- układ w Krewie.
1444- klęska wojsk chrzescijańskich pod Warną, bitwa pod Warną
1414-1418 - Mikołaj Trąba uzyskał na soborze w Konstancji (1414-1418) tytuł prymasa Polski
1 5 1
2010-01-26T16:57:21+01:00
1374 17 września- Król Ludwik Węgierski nadał szlachcie przywilej koszycki.
1385 14 sierpnia- w Krewie zawarto umowę pomiędzy Władysławem Jagiełłą a panami polskimi i królową węgierską Elżbietą. W umowie tej Jagiełło decydował się na przyjęcie chrztu z Polski, a w zamian za spłacenie zobowiązań finansowych związanych z umową małżeńską Jadwigi, uwolnienie jeńców i przyrzeczenie odzyskania wszystkich ziem, które Polska do tej pory utraciła, miał poślubić Jadwigę i zostać królem Polski (unia w Krewie).
1414-1448-Mikołaj Trąba otrzymał tytuł prymasa Polski
1444-bitwa pod warną
1 4 1