Równania i nierówności

Zapisz odpowiednie równania:

a) Jaśmina napisała x wierszy, a Sylwia o 30% mniej. W sumie napisały już 34 wiersze.
b) Komputer kosztował x złotych. Najpierw obniżono jego cenę o 7%, a potem jeszcze o 300 zł. Teraz kosztuje 2500 zł.
c) W klasie liczącej x uczniów jest 12 chłopców. Dziewczęta stanowią 60% tej klasy.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Fao
  • Rozwiązujący
2010-01-26T16:50:54+01:00
A) x + 0,7x = 34
1,7x = 24
b) x - 0,07x - 300zł = 2500zł
99,93x - 300zł = 2500zł
c) 0,6x + 12 = x
2010-01-26T17:01:10+01:00
A) x + 0,7x = 34
1,7x = 34
x=20
b) x - 0,07x - 300zł = 2500zł
0,93x - 300zł =2500zł
c) 0,6x + 12 =x
2010-01-26T17:06:20+01:00
1.
x-ilość wierszy napisana przez Jaśminę
x-30%x -ilość wierszy napisana przez Sylwię
34- ilość wierszy, które napisały razem

x+x-30%x=34
2x-0.3x=34
1,7x=34/
x=20

20- ilość wierszy napisana przez Jaśminę
20-(0,3×20)=20-6=14- ilość wierszy napisana przez Sylwię

2.
x- cena początkowa komputera
x-7%x- cena po pierwszej obniżce
y-300- cena po drugiej obniżce
2500- cena po dwóch obniżkach
y- cena po pierwszej obniżce

x-7%x=y
y-300=2500

x-7%x=y
y=2800

x-7%x=2800
x-0,07x=2800
0,93x=2800/
x=3010,7

3.
x-liczba uczniów w klasie
12- liczba chłopców w klasie
60%x-liczba dziewcząt w klasie

12+60%x=x
12+0,6x=x
12=x-0,6x
12=0,4x
x=12÷0,4
x=30- liczba uczniów w klasie

60%x=0,6×30=18- liczba dziewcząt w klasie