1.Jakie mechanizmy reguluja funkcjonowanie gospodarki rynkowej.? Wymień je i omów.
2. Jakie czynniki mają wpływ na wzrost popytu na dany profukt? Podaj przykłady i omów je.
3. Robiąc zakupy widzisz że wszystkie towary mają ceny. Czym jest cena.? Okreś ją własnymi słowami.
4. Jakie czynniki mogą zachęcać producentów do zwiękaszania podaży towarów.? Wymień je i omów.

Proszę o pomoc daje naj ;D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-26T17:24:57+01:00
1)
W gospodarce rynkowej (tzn. takiej, w której o cenach decyduje rynek, a nie państwo) działa wiele podmiotów, które samodzielnie podejmują decyzje o swojej aktywności, kierując się własnym interesem i związanym z tym ryzykiem. są to:
- przedsiębiorstwa - podmioty prowadzące na własny rachunek działalność produkcyjna lub usługową,
- gospodarstwa domowe - osoby, które razem mieszkają i wspólnie podejmują decyzje dotyczące sposobu zarobkowania, wydawania i oszczędzania pieniędzy,
- gospodarstwa rolne - osoby, które razem mieszkają i wspólnie prowadzą działalność rolniczą
- banki i instytucje finansowe - zajmują się przepływem pieniądza w gospodarce,
- państwo - rząd i wyspecjalizowane komórki.

2)
na podstawie wody w sklepiku szkolnym ;)
- wzrost atrakcyjności danego dobra - woda jest reklamowana i każdy chce ją mieć,
- wzrost liczby nabywców - większe zapotrzebowanie latem, kiedy robi się ciepło,
- wzrost ceny dobra substytucyjnego (zastępczego) - np. wzrost ceny soku,
- spadek ceny dobra komplementarnego (uzupełniającego)- spadek ceny kanapek zjadanych przy popicu wodą,
- oczekiwania co do wzrostu przyszłej ceny danego dobra - woda ma być droższa, wiec wszyscy kupują przed podwyżką
- wzrost dochodów konsumentów - dzieci dostały większe kieszonkowe ;D

3)
cena - suma pieniędzy, jakie należy zapłacić, by kupić dany towar; jest to też równoważność wartości dobra wyrażona w pieniądzu.

4)
- obniżenie cen czynników wytwórczych używanych do produkcji - spadły ceny kakao do produkcji czekolady,
- zwiększenie dostępności do czynników wytwórczych używanych do produkcji - bezproblemowy zakup kakao (np. podobne problemy były w PRL-u)
- poprawa technologii produkcji - zakup nowych maszyn,
- obciążenia podatkowe - dofinansowanie ze strony rządu, zmniejszenie podatku na dany wyrób (np. podatek na czekoladę z 22% na 7%)
_ sprzyjające warunki pogodowe - większe plony w rolnictwie.

mam nadziję, że choć trochę pomogłam ;D

2 5 2