1.rowerzysta wyruszył na trasę z prędkością 36 km/h a w dwie godziny później wyruszył za nim motocyklista z prędkością 72km/h oblicz
a) po jakim czasie od chwili wyruszenia rowerzysty dogoni go motocyklista
b) w jakiej odległości od miejsca startu to nastąpi
c) w jakiej odległości od siebie będą oba pojazdy po 4 h od chwili ruszenia rowerzysty

2.pasażer pociągu zaobserwował że odległość 20 słupów trakcji przebywa w ciągu 1,5 min. oblicz wartość prędkości pociągu jeżeli odległość między słupami wynosi 45m

3.samochód fiat 126p osiąga prędkość 90km/h w czasie 25s. a polonez tę samą predkość osiąga w czasie 20 s oblicz
a) wartość przyspieszenia fiata
b) wartość przyspieszenia poloneza
c) drogę jaką przebędą te samochody do chwili osiągnięcia tej prędkości
wybiorę naj i proszę podać trzy zadania

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T18:20:04+01:00
1.rowerzysta wyruszył na trasę z prędkością 36 km/h a w dwie godziny później wyruszył za nim motocyklista z prędkością 72km/h oblicz
a) po jakim czasie od chwili wyruszenia rowerzysty dogoni go motocyklista

Przez pierwsze 2 godziny rowerzysta pokonał 2 * 36 km = 72 km.
Motocyklista zbliżał się do niego w tempie 72 - 36km/h = 36km/h, czyli na nadrobienie tych 72km różnicy na starcie potrzebował:
72km / 36km/h = 2h

b) w jakiej odległości od miejsca startu to nastąpi

Spotkanie nastąpiło po 4h od wyruszenia rowerzysty, czyli w odległości 4h * 36km/h = 144 km od startu

c) w jakiej odległości od siebie będą oba pojazdy po 4 h od chwili ruszenia rowerzysty

Już to wyliczyliśmy, że po 4h będą dokładnie w tym samym miejscu


2.pasażer pociągu zaobserwował że odległość 20 słupów trakcji przebywa w ciągu 1,5 min. oblicz wartość prędkości pociągu jeżeli odległość między słupami wynosi 45m

Pociąg pokonuje 20 * 45m = 900m w czasie 1,5 minuty, czyli jego prędkość to:
900m / 1,5 min = 600m / min = 0,6 km / (1/60)h =
= 0,6 * 60 km/h = 36 km/h

3.samochód fiat 126p osiąga prędkość 90km/h w czasie 25s. a polonez tę samą predkość osiąga w czasie 20 s oblicz

90km/h = 90000m / 3600s = 25 m/s

a) wartość przyspieszenia fiata

v = at, gdzie:
v - predkosc
a - przyspieszenie
t - czas

stąd:
a = v / t
Dla fiata:
a = 25m/s / 25s = 1 m/s²

b) wartość przyspieszenia poloneza

a = v / t = 25m/s / 20s = 1,25 m/s²

c) drogę jaką przebędą te samochody do chwili osiągnięcia tej prędkości

S = 1/2 * a t²
Dla fiata:
S = 1/2 * 1 * 25² = 1/2 * 625 = 312,5 [m/s² * s² = m] = 312,5 m
Dla poloneza:
S = 1/2 * 1,25 * 20² = 1/2 * 20 * 1,25 * 20 = 10 * 25 = 250m
5 4 5