1,Samochodzik poruszający się ze stałą prędkością 45 m/min przebył drogę 3 m .Jak długo trwał ruch tego samochodzika ?
2,Oblicz średnią szybkość ciała jęsli przez pierwsze 20 sekund swego ruchu przebyło ono drogę 38 m , a przez następne 10 sekund drogę 22 m
daje najj ;DD

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T17:15:04+01:00
Zad 1
Dane:
V = 45m/min = 45m/60s = 0,75 m/s
S = 3m
Rozw.:
S = V × t
t = S/V = 3m / 0,75 m/s = 4s

ZAd2
Dane:
S₁ = 38m
S₂ = 22m
t₁ = 20 s
t₂ = 10s
Rozw.:
V = S₁+S₂ /t₁ + t₂ = 38 m + 22 m / 20 s + 10 s = 60 m / 30 s = 2m/s