Odpowiedzi

2010-01-26T17:01:05+01:00
Zad.1

Zakładamy, że temperatura źródła to X
Obliczamy różnicę temperatur pomiędzy źródłem a chłodnicą: X - 1/4X = 3/4 X

Obliczamy stosunek różnicy temperatur do temperatury źródła = 3/4X /X = 0,75
4 3 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T17:01:34+01:00
Skorzystaj ze wzoru na sprawność silnika Carnot'a:
u=\frac{T_{silnika}-T_{chlodnicy}}{T_{silnika}}
1. 4T2 = T1

n = T1-T2/T1 = T1 - 1/4T1 / T1 = 3/4 = 75%