Odpowiedzi

2010-01-26T17:15:02+01:00
1] Masy elektronu jest około 1800 razy mniejsza od masy protonu. Ładunek elektronu wynosi 1,602·10−19
2] Atom jest elektrycznie obojętny, co oznacza, że albo nie w ogóle nie posiada ładunków dodatnich i ujemnych, albo liczba elektronów i protonów jest taka sama.