Zad 7

rozwiąż rownania

a)
x+2 przez 9 -1= 1-x przez 3
b) 3x+2-x-3 przez 4 =4x-1


*przez to powinna byc kreska ale nie umiem zrobic


zad 9

rozwiąz rownania i podaj liczbe jego rozwiazan

a) 4(x +6) =3(y-1)
b)17-2(x+4)-x=3(2x+3)-9
c) x +2 przez trzy - jedna dwunasta x =jedna czwarta x + dwie trzecie
d) diwe trzecie (y-2)-(4-y)= trzy czwarte y


1

Odpowiedzi

2010-01-26T18:37:36+01:00
7.
a) x = ⁴/₃
b) x = ⁹/₈

9.
a) x= ¾*y-²⁷/₄ y=y nieskończoność rozwiązań
b) x=1
c) x=0
d) y=⁶⁴/₁₁