Przetłumacz na język polski nastepujace zdania:

1. Welche Fenen gibt es in Polen und welche nicht?

2.Wie lange dauern die Sommerfenen in Polen?

3. Wann ungefa#hr beginnen und enden die Sommerfenen in Polen?

4.Wann enden normalerweise der Weihnachtsfenen in Polen?

5.Wie lange dauen die Winterfenen in Polen?

6.Wie lange dauern die Osterferien

7.Was kann man in den Weihnachtsferien machen?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T09:36:23+01:00
Przetłumacz na język polski nastepujace zdania:

1. Welche Fenen gibt es in Polen und welche nicht?
Jakie rodzaje ferii obowiązują w Polsce a jakie nie?

2.Wie lange dauern die Sommerfenen in Polen?
IJak długo w Polsce trwają wakacje ?


3. Wann ungefa#hr beginnen und enden die Sommerfenen in Polen?
Kiedy w Polsce mniej więcej rozpoczynają się i kończą wakacje ?

4.Wann enden normalerweise der Weihnachtsfenen in Polen?
Kiedy się zwykle kończą w Polsce ferie bożonarodzeniowe ?

5.Wie lange dauen die Winterfenen in Polen?
Jak długo trwają w Polsce ferie zimowe?

6.Wie lange dauern die Osterferien
Jak długo trwają ferie wielkanocne?

7.Was kann man in den Weihnachtsferien machen?
Co można robić w czasie ferii bożonarodzeniowych?