RÓWNANIA :

zad. 1

a) 6y+30=-2y*2 (-2;-4)
b) 4z+35=-z+5 (4;-6)
c) 12x-10=-6x+8 (-1;1)
d) 2x-2=4x-2 (-1;0)
e) -2z-12=-3z-13 (0;-1)


zad. 2

a) 8x + 5 = 7x
b) 7n + 2 = 6n - 3
c) - x + 25 = 2x - 2
d) - 9z - 7 = - z - 6
e) 25m - 3 = 24m - 4
f) - s + 15 = 4s - 14
g) 17y + 28 = 19y + 27
h) 8k - 19 = - 85 + 19

Dziękuję z Góry !! ( :

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T17:25:53+01:00
2.
a)8x+5=7x
8x-7x=-5
x=-5
b)7n+2=6n-3
7n-6n=-3-2
n=-5
c)-x+25=2x-2
-x-2x=-2-25
x+2x=2+25
3x=27
x=9
d)-9z-7=-z-6
-9z+z=-6+7
-8z=1
8z=-1
z=1/8
e)25m-3=24m-4
25m-24m=-4+3
m=-1
f)-s+15=4s-14
-s-4s=-14-15
-5s=-29
5s=29
s=5,8
g)17y+28=19y+27
17y-19y=27-28
-2y=-1
2y=1
y=0,5
h)8k-19=-85+19
8k=-85+19+19
8k=-85+38
8k=-47
k=5,875