1. Punkt materialny porusza się ze stałą wartością prędkości po okręgu o promieniu 25cm. Okres ruchu wynosi 2s. Jaka jest jego prędkość ?

2. Ciało porusza się po okręgu o promieniu 20 cm z prędkością 0,4 m/s. Oblicz okres ruchu tego ciała.

3. Ciało poruszające się po okręgu przebywa drogę 200 m w ciągu 300s. Oblicz promień okręgu , jeżeli okres ruchu ciała wynosi 4.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T17:49:40+01:00
Zadanie 1
r=25cm=0,25m
T=2s
V=?
π≈3,14

V=2πr/T
V=2*3,14*0,25/2
V=0,785 m/s

Zadanie 2
r=20cm= 0,2m
V=0,4 m/s
T=?
π≈3,14

V=2πr/T
V*T=2πr
T=2πr/V
T=2*3,14*0,2/0,4
T=3,14 s

Zadanie 3
T=4s
V=2/3 m/s --> z treści zadania 200/300=2/3
π≈3,14
r=?

V=2πr/T
V*T=2πr
r=V*T/2π
r≈0,42m = 42cm1 5 1