A)przetłumacz na język angielski:

1.Kiedy wszedłem do pokoju Eddie grał w karty ze swoimi przyjaciółmi
2.Czy państwo Lee pracowali w swoim ogrodzie wczoraj o dziesiątej rano?
3.Zobaczyłem ją w parku po lekcjach. siedziała na ławce i czytała książkę
4.Dziecko naszych sąsiadów płakało przez całą noc
5.Czy pan Johnson siedział w swoim biurze, gdy telefon zadzwonił?

b)uzupełnij zdania w tekscie czasownikami w poprawnej formie

They 1..........(invite)him to come intro their saucer and 2............(ask) him questions about life on Earth. While Alex 3 .........(tell) them about our planet, the creatures 4.............(do) some strange experiments . When they 5.........(finish), they 6............(let) Alex go back. After coming back home, Alex 7...........(not remember) anything. The memories of this unusual visit 8...........(appear) only after a few weeks .
Many people still do not believe in Alex's stories and say that they are untrue

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-26T17:10:18+01:00
,1.When Eddie entered the room played cards with his friends
State
2. Lee worked in his garden yesterday at ten in the morning?
3.Look her in the park after school. sat on a bench reading a book
4.Baby our neighbors cried the whole night
5.Why Mr Johnson was sitting in his office when the phone rang?